Afryka położona jest w centrum Ziemi, na przecięciu południka 0 i równika w obrębie 4 stref klimatycznych i otoczona wodami 3 oceanów.