Hydrosfera – to czwarty dział w 4-letnim liceum ogólnokształcącym. Zawiera informacje o zasobach wodnych, różnych rodzajach rezerwuarów wód oraz ich dynamice.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)


Hydrosfera

I Zasoby wodny na Ziemi

Co znajdę w tym temacie?
 • Podział wody na Ziemi
 • Cykl hydrologiczny
 • Podział Wszechoceanu
 • Charakterystyka wody morskiej

II Ruch wody morskiej

Co znajdę w tym temacie?
 • Upwelling i Downwelling
 • Sejsza
 • Prądy morskie i ich wpływ na klimat
 • Cyrkulacja termohalinowa
 • El Niño i La Niña (ENSO)
 • Falowanie
 • Tsunami

III Rzeki na Ziemi

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu

IV Jeziora na Ziemi

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu

V Lodowce i lądolody

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu

VI Wody podziemne

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu


Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

Ciepły prąd morski

Cieśnina

Cykl hydrologiczny

Downwelling

Downwelling przybrzeżny

Downwelling termohalinowy (konwergentny)

El Niño

ENSO

Ewaporacja

Ewapotranspiracja

Fala przyboju

Fala swobodna (martwa fala)

Falowanie

Globalna cyrkulacja termohalinowa

Hydrosfera

Infiltracja

Kanał

La Niña

Morze

Obieg wody w przyrodzie

Parowanie

Resublimacja

Sejsza

Skala Beauforta

Spływ podziemny

Spływ powierzchniowy

Spływ podziemny

Sublimacja

Transpiracja

Tsunami

Upwelling

Upwelling przybrzeżny

Upwelling równikowy

Wszechocean

Zasolenie

Zatoka

Zimny prąd morski