Zagadnienia dotyczące zróżnicowania i ochrony krajobrazów Polski oraz stanu środowiska i jego ochrony w naszym kraju, dobrze komponują się jako jedno wspólne zagadnienie. Dodatkowym uzupełnieniem działu są tematy poświęcone środowisku Morza Bałtyckiego.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Krajobrazy i środowisko w Polsce

I Zróżnicowanie krajobrazów Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Pojęcie krajobrazu
 • Podział krajobrazu ze względu na pochodzenie
 • Podział krajobrazu ze względu na stopień przekształcenia
 • Podział krajobrazów ze względu na ukształtowanie powierzchni
 • Funkcje krajobrazów

II Krajobrazy przyrodnicze Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Typologia krajobrazów przyrodniczych ze względu na pokrycie terenu
 • Krajobraz wód powierzchniowych na przykładzie Wielkich Jezior Mazurskich
 • Krajobraz bagienno-łąkowy na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • Krajobraz leśny na przykładzie Puszczy Białowieskiej
 • Krajobraz górski ponad granicą lasu na przykładzie Karkonoszy

III Krajobrazy kulturowe Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Typologia krajobrazów przyrodniczo-kulturowych i kulturowych w Polsce
 • Krajobraz rolniczy – wiejski na przykładzie Roztocza
 • Krajobraz podmiejski i rezydencjalny na przykładzie miejscowości podwarszawskich
 • Krajobraz małomiasteczkowy na przykładzie Tykocina
 • Krajobraz wielkich miast na przykładzie Poznania
 • Krajobraz przemysłowy na przykładzie Dąbrowy Górniczej
 • Krajobraz górniczy na przykładzie Bełchatowa
 • Krajobraz komunikacyjny na przykładzie węzła Kraków-Balice

IV Promocja i ochrona krajobrazów w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Rola turystyki krajoznawczej w poznawaniu krajobrazów
 • Promocja krajobrazów przyrodniczych i kulturowych Polski
 • Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO i Lista Informacyjna
 • Zagrożenia i formy ochrony walorów krajobrazowych w Polsce

V Stan środowiska w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu

VI Ochrona środowiska w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu

VII Stan i ochrona środowiska Morza Bałtyckiego

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):