Polska jest siódmym najbardziej zaludnionym krajem Europy, z silnie zróżnicowanym pod wieloma względami społeczeństwem. Pod wieloma względami, takimi jak np. urbanizacja, preferencje wyborcze czy sytuacja rynku pracy, Polska jest krajem osobliwym i ciekawym na tle reszty świata.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Ludność Polski

I Podział administracyjny Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Historyczne tradycje podziału administracyjnego
 • Podział administracyjny w II RP
 • Podział administracyjny w okresie PRL
 • Reforma administracyjna z 1999 r.
 • Charakterystyka podziału administracyjnego Polski
 • Warszawa – szczególny przypadek podziału administracyjnego

II Liczba i rozmieszczenie ludności Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Dynamika ludności Polski
 • Regionalna dynamika ludności Polski
 • Gęstość zaludnienia w Polsce
 • Czynniki rozmieszczenia ludności Polski
 • Regionalne zróżnicowanie rozmieszczenia ludności Polski
 • Skutki zróżnicowanego rozmieszczenia ludności
 • Prognozy ludności Polski

III Problemy demograficzne Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Przyrost naturalny ludności
 • Zachowania prokreacyjne Polaków
 • Czynniki wpływające na model polskiej rodziny
 • Polityka prorodzinna państwa
 • Struktura ludności Polski
 • Przemiany demograficzne a rozwój społeczno-gospodarczy Polski

IV Migracje w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Migracje wewnętrzne w Polsce po II Wojnie Światowej
 • Przestrzenne zróżnicowanie salda migracji wewnętrznych
 • Migracje zagraniczne ludności Polski
 • Przestrzenne zróżnicowanie salda migracji zagranicznych
 • Przyczyny i skutki migracji zagranicznych
 • Polscy emigranci a Polonia
 • Imigracja do Polski
 • Wpływ migracji na przyrost rzeczywisty ludności Polski

V Zróżnicowanie ludności Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Struktura narodowościowa i etniczna ludności Polski
 • Mniejszości w Polsce
 • Grupy etnograficzne w Polsce
 • Zróżnicowanie religijne i światopoglądowe Polaków

VI Polski rynek pracy

Co znajdę w tym temacie?
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski
 • Struktura zatrudnienia w Polsce
 • Sytuacja na polskim rynku pracy
 • Problem bezrobocia w Polsce

VII Poziom życia ludności Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu.

VIII Preferencje wyborcze Polaków

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu.

IX Osadnictwo w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu.

X Problemy miast i wsi w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu.

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):