O autorze strony


Autor: Bartłomiej Kulas – mgr geografii oraz doktorant (IV rok) w Pracowni Analiz Terytorialnych w Zakładzie Rozwoju Regionalnego na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości od 2016 r., pracownik Gdańskich Szkół Autonomicznych (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum). W ciągu 3 lat wykształcił 5 laureatów i 10 finalistów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii dla gimnazjum i dla szkoły podstawowej (konkurs kuratoryjny w województwie pomorskim). W ramach praktyk doktoranckich prowadzi zajęcia z geografii politycznej oraz różnych przedmiotów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej dla studentów geografii i gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2010-2014 radny Rady Miejskiej w Tczewie.


Autor publikacji naukowych z zakresu dydaktyki geografii, geografii politycznej i samorządu terytorialnego. Wybrane publikacje:

Książki:

Kulas B., Wendt J. A., 2018, Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w Polsce, analiza wyników i preferencje elektoratu, regiony stabilne i labilne w latach 2002-2014, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin

Całość dostępna pod linkiem:
https://www.researchgate.net/publication/324587844_Wybory_samorzadowe_do_sejmikow_wojewodzkich_w_Polsce_Analiza_wynikow_i_preferencje_elektoratu_regiony_stabilne_i_labilne_w_latach_2002-2014

Artykuły naukowe: 

Kulas B., 2017,  Tczew – miasto na prawach powiatu. Wariantowa analiza zmian administracyjnych na obszarze powiatów tczewskiego i starogardzkiego. Słupskie Prace Geograficzne, nr 14/2017, s. 79-96

Całość dostępna pod linkiem: https://spg.apsl.edu.pl/baza/wydawn/spg14/spg05.pdf

Współautorstwo rozdziału w książkach:

Kulas B., Szydłowski J., 2015, Analiza lekcji. Ocena atrakcyjności społeczno-gospodarczej państw europejskich leżących w basenie Morza Śródziemnego na przykładzie Francji, Hiszpanii i Włoch, s. 69-72 [w:] Sadoń-Osowiecka T. (red.), 2015, Kreatywność w szkolnej geografii. Refleksje po realizacji projektu Akademickie Centrum Kreatywności. Wydawnictwo Libron, Kraków.

Całość dostępna pod linkiem: https://www.cen.gda.pl/magazyn/2016/10/Kreatywność-szkolnej-geografii.pdf