O autorze strony

Autor: Bartłomiej Kulas – mgr geografii oraz doktorant (IV rok) w Pracowni Analiz Terytorialnych w Zakładzie Rozwoju Regionalnego na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Z wykształcenia nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości z uprawnieniami do nauczania dwujęzycznego z językiem angielskim. W trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. W trakcie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Oświatą w Ateneum Gdańsk. W latach 2016-2019 pracownik Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum, a w latach 2018-2019 także Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej. Od 2019 r. pracownik Gdańskiego Liceum Autonomicznego (GLA) – najlepszej szkoły ponadpodstawowej w Gdańsku i drugiej w województwie pomorskim według rankingu Perspektyw.

W latach 2016-2019 wykształcił 5 laureatów i 10 finalistów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii dla gimnazjum i dla szkoły podstawowej (konkurs kuratoryjny w województwie pomorskim). Ponadto opiekun uczestników Olimpiady Przedsiębiorczości i licznych pomniejszych konkursów i olimpiad.

W ramach praktyk doktoranckich w latach 2017-2019 prowadził zajęcia z geografii politycznej oraz różnych przedmiotów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej dla studentów geografii i gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2010-2014 radny Rady Miejskiej w Tczewie.

Autor publikacji naukowych recenzowanych z zakresu dydaktyki geografii, geografii politycznej i samorządu terytorialnego. Wybrane publikacje:

Książki:

Kulas B., Wendt J. A., 2018, Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w Polsce, analiza wyników i preferencje elektoratu, regiony stabilne i labilne w latach 2002-2014, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin

Całość dostępna pod linkiem:
https://www.researchgate.net/publication/324587844_Wybory_samorzadowe_do_sejmikow_wojewodzkich_w_Polsce_Analiza_wynikow_i_preferencje_elektoratu_regiony_stabilne_i_labilne_w_latach_2002-2014

Artykuły naukowe: 

Korinth B., Kulas B., Wilk D., 2019, Geografia komunikacji w badaniach Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego i Geografii Turystyki w publikacjach pracowni analiz terytorialnych. Journal of Innovations in Natural Sciences 2019; 1 (1): s. 16-28

Całość dostępna pod linkiem:
https://www.researchgate.net/publication/335243200_Geografia_komunikacji_w_badaniach_Katedry_Geografii_Rozwoju_Regionalnego_i_Geografii_Turystyki_w_publikacjach_pracowni_analiz_terytorialnych

Kulas B., 2017,  Tczew – miasto na prawach powiatu. Wariantowa analiza zmian administracyjnych na obszarze powiatów tczewskiego i starogardzkiego. Słupskie Prace Geograficzne, nr 14/2017, s. 79-96

Całość dostępna pod linkiem: https://spg.apsl.edu.pl/baza/wydawn/spg14/spg05.pdf

Artykuły pokonferencyjne:

Kulas B., 2020, Polish Senate – House that needs to be reformed. International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions II» Antwerp, Belgium, October 14, 2020, s. 106-113.

Całość dostępna pod linkiem: https://www.researchgate.net/publication/344871406_Polish_Senate_-_House_that_needs_to_be_reformed

oraz: http://ecir.kz/assets/docs/GCSS2_proceedings.pdf

Współautorstwo rozdziału w książkach:

Kulas B., Szydłowski J., 2015, Analiza lekcji. Ocena atrakcyjności społeczno-gospodarczej państw europejskich leżących w basenie Morza Śródziemnego na przykładzie Francji, Hiszpanii i Włoch, s. 69-72 [w:] Sadoń-Osowiecka T. (red.), 2015, Kreatywność w szkolnej geografii. Refleksje po realizacji projektu Akademickie Centrum Kreatywności. Wydawnictwo Libron, Kraków.

Całość dostępna pod linkiem: https://www.cen.gda.pl/magazyn/2016/10/Kreatywność-szkolnej-geografii.pdf

Udział w konferencjach naukowych:

International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions II» Antwerp, Belgium, October 14, 2020.