Przemysł to piąty dział drugiej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o górnictwie, przetwórstwie przemysłowym i energetyce ujęte w ramach drugiego sektora gospodarczego. Porusza także problemy z zakresu wpływu przemysłu na środowisko globalne.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Przemysł

I Czynniki lokalizacji i rozwoju przemysłu

Co znajdę w tym temacie?
 • Rodzaje działalności przemysłowej
 • Struktura gałęziowa przemysłu
 • Przyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu
 • Pozaprzyrodnicze (techniczne, społeczno-gospodarcze, polityczne) czynniki lokalizacji przemysłu
 • Zmiana roli czynników lokalizacji przemysłu
 • Korzyści i niekorzyści aglomeracji
 • Deglomeracja przemysłu

II Przemysł tradycyjny a przemysł zaawansowanych technologii

Co znajdę w tym temacie?
 • Różnice między przemysłem tradycyjnym i zaawansowanych technologii
 • Czynniki lokalizacji przemysłu tradycyjnego i przemysłu nowych technologii
 • Cechy przemysłu tradycyjnego i przemysłu zaawansowanych technologii – porównanie
 • Skutki rozwoju nowoczesnego przemysłu

III Industrializacja, dezindustrializacja i reindustrializacja

Co znajdę w tym temacie?
 • Procesy industrializacji na świecie
 • Procesy dezindustrializacji na świecie
 • Procesy reindustrializacji na świecie
 • Industrializacja, dezindustrializacja i reindustrializacja w Polsce

IV Okręgi przemysłowe i technopolie na świecie

Co znajdę w tym temacie?
 • Typy koncentracji przemysłu
 • Okręgi przemysłowe i technopolie świata
 • Okręgi przemysłowe w Polsce]
 • Współczesne przemiany w przemyśle tradycyjnym i nowoczesnym

V Budownictwo

Co znajdę w tym temacie?
 • Charakterystyka budownictwa
 • Czynniki rozwoju budownictwa
 • Rola budownictwa w gospodarce narodowej
 • Budownictwo a krajobraz przyrodniczy i kulturowy

VI Źródła energii

Co znajdę w tym temacie?
 • Podział źródeł energii
 • Nieodnawialne źródła energii
 • Surowce energetyczne
 • Inne surowce o dużym znaczeniu w przemyśle – surowce metaliczne
 • Odnawialne źródła energii
 • Zalety i wady różnych źródeł energii

VII Energetyka na świecie

Co znajdę w tym temacie?
 • Bilans energetyczny świata i jego zmiany
 • Produkcja energii elektrycznej na świecie
 • Bilans i mix energetyczny Polski
 • Źródła energii w wybranych państwach świata
 • Struktura produkcji energii a bezpieczeństwo energetyczne
 • Niebezpieczne skutki rosnącego zapotrzebowania na energię

VIII Energetyka jądrowa i OZE

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu


Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):