Rolnictwo to czwarty dział drugiej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o uprawie roślin i hodowli zwierząt oraz rozmaitych zagadnieniach z nimi związanych, porusza ponadto inne aspekty pierwszego sektora gospodarczego – lasy oraz rybactwo i rybołóstwo.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Rolnictwo

I Czynniki rozwoju rolnictwa

Co znajdę w tym temacie?
 • Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa
 • Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa
 • Struktura użytkowania ziemi na świecie
 • Struktura użytkowania ziemi w Polsce

II Typy rolnictwa

Co znajdę w tym temacie?
 • Rolnictwo według przeznaczenia produkcji rolnej
 • Rolnictwo według stopnia rozwoju cywilizacyjnego
 • Rolnictwo według intensywności i kapitałochłonności
 • Regiony rolnicze świata

III Rolnictwo przemysłowe i rolnictwo ekologiczne

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu

IV Główne obszary uprawy roślin

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu

V Główne obszary hodowli zwierząt

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu

VI Lasy i gospodarka leśna

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu

VII Gospodarka rybacka

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu


Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):