Kontynenty Amerykańskie wykazują zarówno różnice jak i podobieństwa pod względem warunków naturalnych. Podobieństwa dają się zauważyć w rzeźbie terenu, różnice w linii brzegowej czy wodach powierzchniowych.