Zewnętrzna powłoka Ziemi – litosfera – stanowi w istocie zbiór olbrzymich płyt, które choć wydają się nieruchome – cały czas się przemieszczają. Dowodami tego ruchu są min. wielki góry, ale też trzęsienia ziemi czy wulkany.