Matura w 2020 r., została oceniona przez piszących jako wyjątkowo trudna. W rzeczywistości, niektóre zadania miały charakter silnie podchwytliwy lub odwoływały się do szczegółowej i niepowszechnej wiedzy. Z drugiej strony, liczne były także pytania banalnie łatwe.