Ziemia istnieje od 4,6 mld lat, ale Homo Sapiens pojawił się dopiero około 200 tys. lat temu. Historia Ziemi jest nam znana pośrednio, dzięki rozmaitym metodom badania skał i szczątków zakopanych w Ziemi.