Świat jest zróżnicowany etnicznie (a w konsekwencji narodowościowo) niemal od początku istnienia ludzkości. Procesy, które zachodziły w toku dziejów (kolonizacja, imperializm, migracje) dodatkowo przyczyniły się do skomplikowania tego zjawiska.