Energia jest wykorzystywana przez człowieka już od wieków. Początkowo wykorzystywano jej odnawialne źródła takie jak wiatr i woda, do wykonywania prostych czynności, zwłaszcza w produkcji żywności. Do produkcji ciepła wykorzystywano z kolei drewno. Odkrycie zastosowania dla kopalin, zwłaszcza węgla kamiennego, zrewolucjonizowało energetykę.