Większość obszarów Ziemi przeznaczona jest pod uprawę roślin. Dominują wśród nich zboża, ale wyróżnić można cały szereg różnych roślin, które znajdują zastosowania w życiu człowieka – czy to kulinarne, przemysłowe, a także pastewne.