Woda w morzach i oceanach znajduje się w ciągłym ruchu, który odbywa się zarówno w poziomie jak i w pionie. Mieszanie i przemieszczanie wód Wszechoceanu w bardzo poważny sposób rzutuje na życie ludzi na Ziemi.