Zarówno ruch obiegowy jak i obrotowy, wyznaczają rytm życia na Ziemi. Obieg Ziemi umożliwia pomiar czasu w latach, z kolei obrót Ziemi – w dniach. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, ludzkość nauczyła się dokonywać coraz dokładniejszych pomiarów czasu.