Miejsca odwiedzane przez turystów zwykle nie są przypadkowe. O wyborze kierunku podróży decyduje szereg czynników, które kształtują tzw. atrakcyjność turystyczną danego państwa, regionu czy pojedynczego miasta. Im wyższy poziom atrakcyjności tym większy ruch i zyski z turystyki.