Zarówno Arktyka i Antarktyka obejmują obszary morskie i lądowe, a ich granice nie są ścisłe i jednoznaczne. Istnieje kilka kryteriów wyznaczania granicy obu regionów – przy czym dominuje kryterium szerokości geograficznej lub kryterium klimatyczne.