Pas nizin obejmuje tereny środkowej Polski. Głównymi częściami są: Nizina Śląska, Nizina Wielkopolska, Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska i Polesie oraz szereg mniejszych jednostek w ich obrębie. Pas nizin jest największym regionem geograficznym Polski, choć cechuje się duża jednolitością i monotonią krajobrazu.