Jak wspominano w pierwszym temacie, większość Azji leży na Euroazjatyckiej płycie tektonicznej. Znacząca część kontynentu pozostaje w strefie asejsmicznej. Jednak południowe i wschodnie granice kontynentu położone są na granicach płyt tektonicznych, co rodzi bardzo poważne konsekwencje.