Obecność głównych stref klimatyczno-roślinno-glebowych jest bezpośrednią konsekwencją cyrkulacji atmosferycznej w strefie międzyzwrotnikowej (komórka Hadleya) opisanych w rozdziale II. Są to obszary występowania skojarzonej ze sobą fauny, flory i gleb w określonych warunkach klimatycznych.