Pedosfera i biosfera – to siódmy (ostatni) dział w 4-letnim liceum ogólnokształcącym. Zawiera informacje o procesach glebotwórczych i systematyce gleb oraz strefach roślinności na Ziemi.