Oprócz ruchu płyt tektonicznych, których skutkami są min. trzęsienia ziemi, w litosferze zachodzą także inne przemieszczenia – takie jak ruchy izostatyczny i epejrogeniczne.