Turystyka należy do najdynamiczniej rozwijających się usług. Ruch turystyczny co roku wzrasta, napędzając tym samym inne branże usług. Wzrost liczby turystów dotyczy zarówno ruchu krajowego jak i międzynarodowego, a na popularności zyskują coraz nowsze kierunki.