Usługi to szósty dział drugiej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o transporcie, łączności, edukacji, finansach i turystyce. Oprócz teoretycznego omówienia zagadnień, porusza także problem atrakcyjności turystycznej regionów świata.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Usługi

I Podział usług

Co znajdę w tym temacie?
 • Podział usług według różnych kryteriów
 • Usługi a stopień rozwoju gospodarczego
 • Struktura sektora usług na świecie

II Transport

Co znajdę w tym temacie?
 • Pojęcia komunikacji, transportu i łączności
 • Podział transportu
 • Czynniki rozwoju transportu
 • Transport samochodowy
 • Transport kolejowy
 • Transport wodny śródlądowy
 • Transport morski
 • Transport lotniczy
 • Transport przesyłowy
 • Przewozy według środków transportu
 • Znaczenie transportu w rozwoju świata

III Łączność

Co znajdę w tym temacie?
 • Rozwój łączności
 • Zmiany na rynku łączności tradycyjnej
 • Telefonia stacjonarna i komórkowa
 • Internet
 • Znacznie łączności w rozwoju świata
 • Rola telekomunikacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

IV Usługi edukacyjne i finansowe

Co znajdę w tym temacie?
 • W trakcie przygotowywania.

V Turystyka na świecie

Co znajdę w tym temacie?
 • W trakcie przygotowywania.

VI Atrakcyjność turystyczna regionów świata

Co znajdę w tym temacie?
 • W trakcie przygotowywania.

 


Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):