Zadania i rozwiązania z egzaminu gimnazjalnego z geografii z 2016 roku. Schematy myślowe prowadzące do skutecznego rozwiązania zadań. Szczegółowe sposoby wykonywania poleceń.