Skip to main content

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci

Co pływa w oceanie i jest u ciebie w plecaku każdego dnia, kiedy idziesz do szkoły? Odpowiedź: plastikowa butelka. Z tym, że po morzu pływa ich według różnych szacunków między 3,5-100 mln ton, które zajmują powierzchnię między 0,7-15 mln km². Okazuje się, że śmieci w Oceanie są o wiele groźniejsze dla środowiska i życia człowieka, […]

Czym jest geografia?

Czym jest geografia i czym się zajmuje? Odpowiedź na to pozornie łatwe pytanie nie jest do w rzeczywistości taka prosta.  Samo słowo “geografia” pochodzi od  greckich:, “ge”’ co oznacza “ziemia” oraz “grapho” czyli “piszę”. W wolnym tłumaczeniu “geografia” oznacza więc po prostu “opis Ziemi”.

Wymierająca Europa

Przyrost naturalny w Europie coraz bardziej spada. Głównymi przyczynami tego zjawiska są ogromne zmiany społeczno-kulturowe, które zaszły w ostatnich dekadach. Europa zmierza ku katastrofie demograficznej. Jeśli taka sytuacja dalej się utrzyma, z czasem znaczenie Europy na świecie będzie radykalnie maleć a coraz większą rolę odegrają kraje, w którym dynamicznie przybywa ludzi, np. Indie, Brazylia. 

Prypeć – opuszczone miasto

Prypeć to miasto położone w północnej części Ukrainy, blisko granicy z Białorusią. Było zbudowane jako osiedle dla pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Miało ono stać się najnowocześniejszym miastem w kraju, jednak jego “żywot” trwał tylko 16 lat. Jest ono opuszczone od 27 kwietnia 1986 roku, dlatego nazywane jest też “Miastem Widmo”.