O autorze strony

Bartłomiej Kulas – Doktor Nauk Społecznych w dyscyplinie Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna UG (2021). Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą w Ateneum Gdańsk (2021). Wcześniej absolwent studiów magisterskich (2016) i licencjackich (2014) z geografii na Uniwersytecie Gdańskim. Założyciel i Dyrektor Generalny portalu Geografia24.pl. Od 2022 r. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a od 2024 r. w randze Członka Zarządu Oddziału Gdańskiego (PTG).

Z wykształcenia nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości z uprawnieniami do nauczania dwujęzycznego z językiem angielskim. Posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w niedługiej przyszłości będzie ubiegał się o stopień nauczyciela dyplomowanego (w trakcie okresu pracy niezbędnego do uzyskania tego stopnia). W latach 2016-2019 pracownik Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum (najlepszego gimnazjum w Gdańsku w tym czasie), a w latach 2018-2019 także Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej (najlepszej szkoły podstawowej w Gdańsku w tym czasie). W latach 2019 – 2022 pracownik Gdańskiego Liceum Autonomicznego (GLA) – drugiej najlepszej szkoły ponadpodstawowej w Gdańsku i trzeciej w województwie pomorskim według rankingu Perspektyw (2022). Od 1 września 2022 r. pracownik Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku – szkoły pod patronatem wiodących Gdańskich szkół wyższych – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracownik V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku – najlepszej szkoły ponadpodstawowej w Gdańsku i drugiej w województwie pomorskim według rankingu Perspektyw (2022). W roku szkolnym 2023/2024 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym dla uczniów klas IV-VIII województwa pomorskiego. Od 2023 r. współpracuje z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.

W latach 2017-2022 sześciokrotnie z rzędu nagrodzony Nagrodą Dyrektora Zarządzającego Gdańskich Szkół Autonomicznych. W 2023 r. uhonorowany nagrodą Rady Rodziców ULO i Nagrodą Dyrektora ULO oraz Nagrodą Dyrektora VLO.

Wybrane sukcesy dydaktyczne:

2024 – 2 finalistów L Olimpiady Geograficznej, zwycięstwo w 10 edycji Wielkiego Testu Wiedzy Geograficznej (drużynowe), 1 laureatka Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. 
2023
– 2 finalistów XLIX Olimpiady Geograficznej (+1 laureat oraz 1 finalista – uczniowie z poprzedniego miejsca zatrudnienia), 2 miejsce w Wielkim Teście Wiedzy Geograficznej w Toruniu (drużynowe). Drugie, czwarte i szóste miejsce wśród najlepszych prac badawczych I Etapu L Olimpiady Geograficznej (okręg Gdańsk). 5 miejsce w finale w III Pomorskim Turnieju Gier Decyzyjnych GFKM Masters.
2022 – 1 finalista XLVIII Olimpiady Geograficznej, 1 laureat i 1 finalista Olimpiady Przedsiębiorczości; pierwsze, trzecie i piąte miejsce wśród najlepszych prac badawczych I Etapu XLIX Olimpiady Geograficznej (okręg Gdańsk); zwycięstwo w II Pomorskim Turnieju Gier Decyzyjnych GFKM Masters.
2021
– 2 nagrodzonych za najlepsze prace badawcze I Etapu XLVIII Olimpiady Geograficznej (okręg Gdańsk).
2019 – 3 laureatów i 3 finalistów Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Geografii w Gimnazjum, 1 finalista Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Geografii w Szkole Podstawowej.
2018 – 2 laureatów i 4 finalistów Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Geografii w Gimnazjum.
2017 – 2 finalistów Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Geografii w Gimnazjum.

W ramach praktyk doktoranckich w latach 2017-2019 prowadził zajęcia z geografii politycznej oraz innych przedmiotów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej dla studentów geografii i gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2010-2014 radny Rady Miejskiej w Tczewie.

Autor publikacji naukowych recenzowanych z zakresu dydaktyki geografii, geografii politycznej i samorządu terytorialnego oraz uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Jeden z nielicznych w Polsce specjalistów z zakresu geografii wyborczej ze stopniem naukowym doktora.

Wybrane publikacje:

Książki:

Kulas B., Wendt J. A., 2018, Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w Polsce, analiza wyników i preferencje elektoratu, regiony stabilne i labilne w latach 2002-2014, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin

Całość dostępna pod linkiem:
https://www.researchgate.net/publication/324587844_Wybory_samorzadowe_do_sejmikow_wojewodzkich_w_Polsce_Analiza_wynikow_i_preferencje_elektoratu_regiony_stabilne_i_labilne_w_latach_2002-2014

Artykuły naukowe: 

Kulas B., 2020, Review of electoral systems in selected countries in 2020. Revista Română de Geografie Politică Year XXII, no. 2, 2020, s. 71-83

Całość dostępna pod linkiem: http://rrgp.uoradea.ro/art/2020-2/rrgp.222103-343.pdf

Korinth B., Kulas B., Wilk D., 2019, Geografia komunikacji w badaniach Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego i Geografii Turystyki w publikacjach pracowni analiz terytorialnych. Journal of Innovations in Natural Sciences 2019; 1 (1): s. 16-28

Całość dostępna pod linkiem:
https://www.researchgate.net/publication/335243200_Geografia_komunikacji_w_badaniach_Katedry_Geografii_Rozwoju_Regionalnego_i_Geografii_Turystyki_w_publikacjach_pracowni_analiz_terytorialnych

Kulas B., 2017,  Tczew – miasto na prawach powiatu. Wariantowa analiza zmian administracyjnych na obszarze powiatów tczewskiego i starogardzkiego. Słupskie Prace Geograficzne, nr 14/2017, s. 79-96

Całość dostępna pod linkiem: https://spg.apsl.edu.pl/baza/wydawn/spg14/spg05.pdf

Artykuły pokonferencyjne:

Kulas B., 2020, How to reform electoral system in Poland? International Scientific and Practical Conference «Region –2020: Optimal Development Strategy» Charkov, October 08, 2020, s. 58-61.

Całość dostępna pod linkiem:

https://www.researchgate.net/publication/346056829_How_to_reform_electoral_system_in_Poland

Kulas B., 2020, Polish Senate – House that needs to be reformed. International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions II» Antwerp, Belgium, October 14, 2020, s. 106-113.

Całość dostępna pod linkiem: https://www.researchgate.net/publication/344871406_Polish_Senate_-_House_that_needs_to_be_reformed

oraz: http://ecir.kz/assets/docs/GCSS2_proceedings.pdf

Współautorstwo rozdziału w książkach:

Kulas B., Szydłowski J., 2015, Analiza lekcji. Ocena atrakcyjności społeczno-gospodarczej państw europejskich leżących w basenie Morza Śródziemnego na przykładzie Francji, Hiszpanii i Włoch, s. 69-72 [w:] Sadoń-Osowiecka T. (red.), 2015, Kreatywność w szkolnej geografii. Refleksje po realizacji projektu Akademickie Centrum Kreatywności. Wydawnictwo Libron, Kraków.

Całość dostępna pod linkiem: https://www.cen.gda.pl/magazyn/2016/10/Kreatywność-szkolnej-geografii.pdf

Udział w konferencjach naukowych:

International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions II» Antwerp, Belgium, October 14, 2020.

International Scientific and Practical Conference «Region –2020: Optimal Development Strategy» Charkov, October 08, 2020