Kopiowanie zasobów portalu geografia24.pl


1. Zasady kopiowania zasobów portalu

Autor portalu www.geografia24.pl udziela nieodpłatnej zgody na kopiowanie wszystkich zasobów strony, które są dostępne w strefie bezpłatnej (dostępne pod adresem www.geografia24.pl i nie są przeznaczone do sprzedaży) pod następującymi warunkami:

Do promowania strony www.geografia24.pl:

  • Wszystkich treści bez ograniczeń.

Do celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych:

  • Treści tekstowych  – bez ograniczeń z uprzejmą prośbą o umieszczenie stosownej adnotacji w wykorzystanych materiałach (aktualny wzór poniżej).
  • Grafik i schematów będących własnością strony (takie grafiki/schematy są oznaczone logo strony w lewym lub prawym dolnym rogu ekranu) – bez ograniczeń pod warunkiem nieusuwania logo strony z materiału.

Autor portalu www.geografia24.pl informuje, że niektóre treści graficzne umieszczone na stronie nie są własnością strony (są one każdorazowo oznaczone odpowiednim podpisem i podlinkowane do oryginalnego źródła). Wykorzystanie takich treści powinno się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi (prawo cytatu).

Jednocześnie zabrania się:

  • Podawania się za autora treści, które są autorstwa www.geografia24.pl.
  • Usuwania podpisów wskazujących na autorstwo strony pod grafikami i schematami.
  • Modyfikowania grafik i przedstawiania ich jako własnych bez podania źródła (należy linkować oryginał i w przypadku wprowadzenia istotnych zmian – usunąć logo portalu).
  • Kopiowania własności intelektualnej strony do jej wykorzystania w celach komercyjnych bez zgody właściciela strony.

Ponadto autor portalu www.geografia24.pl informuje, że przypadki udostępniania w internecie publikacji komercyjnych np. e-booków czy kserokopii publikacji papierowych (w całości lub w części bez względu na przeznaczanie – za wyjątkiem ich recenzji) będzie bezwzględnie zgłaszane organom ścigania.

2. Wzór infografiki do slajdu prezentacji

Korzystając z naszych źródeł do celów niekomercyjnych – uprzejmie prosimy o umieszczenie naszej strony w bibliografii, wspomnienie ustne lub umieszczenie infografiki zamieszczonej poniżej (wymiary przygotowane do slajdu PowerPoint):


Inne materiały promocyjne znajdziesz tutaj (kliknij)