Skip to main content

Gospodarka morska w Polsce

Gospodarka morska obejmuje szeroki zakres działalności z pogranicza wszystkich sektorów gospodarki: sektora I – rybołówstwa (morskie połowy ryb, marikultura), sektora II – przemysłu (produkcja i remonty statków, przetwórstwo ryb i owoców morza) oraz energetyki (zwłaszcza morskie farmy wiatrowe), oraz sektora III – usług (transport i handel morski, turystyka nadmorska – omówiona w osobnym temacie).

Gospodarka Polski

Polska jest 22 największą gospodarką świata z wysokim tempem wzrostu PKB dającym nadzieję na poprawę tej lokaty w przyszłości. Na sukces gospodarczy kraju składają się wszystkie sektory: zarówno coraz nowocześniejsze rolnictwo (w tym rolnictwo ekologiczne), restrukturyzowany przemysł (z coraz większym udziałem high-tech) oraz dynamicznie rozwijające się usługi, w tym transport i turystyka.