Przetwarzanie danych osobowych

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że strona geografia24.pl gromadzi i przetwarza dane osobowe oraz używa plików cookies. Wchodząc na stronę akceptujesz przetwarzanie podanych przez Ciebie danych przez stronę geografia24.pl. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody – opuść tą stronę.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest osoba prywatna – właściciel strony geografia24.pl. Z administratorem można skontaktować się mailowo: kontakt@geografia24.pl

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu, czyli bardzo powszechnemu zjawisku polegającemu na zbieraniu informacji o konsumencie na podstawie jego zachowań w sieci. Dzięki temu możemy personalizować treści i reklamy oraz analizować ruch na naszym portalu. Profilowanie pozwala nam także udoskonalać nasze usługi.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Dane będą przetwarzane, do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Odwołanie udzielonej zgody może nastąpić w każdej chwili.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Mogą Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także w wypadku udzielenia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

– administrator strony geografia24.pl
– podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług bądź w ich promowaniu a także podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć; administrujący naszymi systemami teleinformatycznymi lub udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne; podmioty świadczące nam usługi podatkowe, rachunkowe i prawne;
– podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja, itp.

Czy transferujemy Twoje dane do państwa trzeciego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, czyli poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, Islandię).

Gdzie można złożyć skargę w związku z naruszeniem Państwa danych osobowych?

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu geografia24.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać kontaktując się pod adresem kontakt@geografia24.pl