Skip to main content

Środowisko Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie to wewnątrzkontynentalny, płytki i mało słony zbiornik, stanowiący część Oceanu Atlantyckiego. Ze względu na swoje położenie, to jedno z najmłodszych mórz świata odgrywa olbrzymią rolę dla wielu europejskich państw, w tym oczywiście Polski. Niestety Bałtyk jest morzem silnie zanieczyszczonym.

Stan środowiska w Polsce

Stan środowiska naturalnego w Polsce ulega powolnej, ale stałej poprawie. Największe zanieczyszczenia tak powietrza jak i wód czy gleb, związane są rozwojem przemysłu ciężkiego, którego szczyt Polska ma już za sobą. Nowoczesna gospodarka fazy postindustrialnej, coraz większą wagę przykłada do poprawy stanu środowiska.

Promocja i ochrona krajobrazów w Polsce

Piękno krajobrazów przyrodniczych i kulturowych od zawsze budzi podziw i zainteresowanie człowieka. Na tej bazie rozwija się turystyka krajoznawcza, a wiele państw świata dąży do promocji swoich walorów tak w kraju, jak i za granicą – także Polska. Odpowiedzią na codzienne zagrożenia tych wybitnych walorów, są ukształtowane formy ochrony krajobrazów.