Skip to main content

Pas pobrzeży

Tereny pasa pobrzeży położone są nad Morzem Bałtyckim. Głównymi częściami są: Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie i Pobrzeże Gdańskie. Pas pobrzeży składa się jednak z wielu mniejszych, ale szczególnych elementów takich jak Żuławy Wiślane, Nizina Staropruska czy Mierzeja Helska. Pas został ukształtowany jako ostatni z regionów Polski.

Pas pojezierzy

Pas pojezierzy obejmuje tereny środkowo-północnej Polski. Głównymi częściami są: Pojezierze Wielkopolskie, Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie i Pojezierze Suwalskie, lecz dzielą się one też na mniejsze jednostki. Pas pojezierzy jest drugim największym regionem geograficznym Polski, charakteryzuje się niezwykle urozmaiconą rzeźbą młodoglacjalną.

Pas wyżyn

Pas wyżyn obejmuje tereny środkowo-południowej Polski. Głównymi częściami są: Wyżyna Śląsko-Krakowska, Wyżyna Małopolska i Wyżyna Lubelska, uzupełnione jednak o szereg mniejszych jednostek. Pas ten cechuje się nie tylko urozmaiconą liczbą jednostek geograficznych, ale też ponadprzeciętnie skomplikowaną budową geologiczną, która przyczynia się do unikatowości wielu elementów jego krajobrazu.

Pas kotlin

Pas kotlin obejmuje trzy główne elementy: Kotlinę Sandomierską, Kotlinę Oświęcimską i łączącą je Bramę Krakowską. Jest to obniżenie (zapadlisko tektoniczne) powstałe w orogenezie alpejskiej na skutek wypiętrzenia Karpat. Rola pasa bywa często pomijana i ignorowana, podczas gdy reprezentuje on ciekawe elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego