Skip to main content

Przemysł w Polsce

Przemysł w Polsce przez wiele lat znajdował się w głębokim kryzysie na skutek jego upadku pod koniec PRL. Obecnie Polska przechodzi renesans rozwoju przemysłu i realizuje program reindustrializacji. Nasze państwo jest 7 największym w UE i 21 na świecie krajem przemysłowym, jednocześnie producentem wielu ważnych wyrobów na skalę europejską.

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

Polska jest krajem od początku swojego istnienia oparta o działalność rolniczą. Mimo, iż warunki rozwoju rolnictwa w naszym kraju należą do przeciętnych, Polska należy do ważnych europejskich i światowych producentów różnych wyrobów rolnych. Problemem Polskiego rolnictwa oprócz średnich warunków przyrodniczych, należy niedoskonałe zarządzanie.

Gospodarka Polski na tle Europy

Polska gospodarka należy do najszybciej rozwijających się w Europie i jest 8 największą gospodarką „Starego Kontynentu”. Polska jest krajem przemysłowym i rolniczym, ważnym dostawcą wielu wyrobów, a jednocześnie krajem coraz ważniejszym w gospodarce światowej i jednym z kluczowych gospodarczo krajów Unii Europejskiej. Gospodarka naszego kraju stanowi trzeci dział realizowany w klasie 7 szkoły podstawowej.