Skip to main content

Bliski Wschód – region konfliktów

Bliski Wschód (w języku angielskim Middle East czyli Środkowy Wschód) to nie kraj, lecz region geograficzny położony w Azji, skupiający liczne, w większości muzułmańskie kraje. Region charakteryzuje się kilkoma elementami łączącymi kraje leżące na jego terenie w całość. Z wielu powodów jest to także region niekończących się konfliktów zbrojnych. Na terenie bliskiego wschodu znajdują się […]

Klimat monsunowy i kultura ryżu w Azji

Monsun jest wiatrem okresowo-zmiennym, to znaczy takim, który w ciągu roku zmienia  na jakiś czas kierunek. Jest to potężny wiatr występujący w kilku miejscach na Ziemi, ale przede wszystkim w Azji południowej i południowo-wschodniej. Działanie monsunu, a dokładniej transportowane przez niego opady umożliwiające uprawę ryżu, wytworzyły specyficzną kulturę zwaną kulturą ryżu.

Skutki budowy geologicznej Azji

Azja to kontynent pełen geologicznych zagrożeń. Większość Azji leży na Euroazjatyckiej płycie tektonicznej, ale sąsiaduje ona z kilkoma innymi.  Południowe i wschodnie granice kontynentu położone są na granicach płyt tektonicznych, co rodzi bardzo poważne konsekwencje. Znacząca część kontynentu pozostaje jednak także w strefie asejsmicznej.

Położenie i warunki naturalne Azji

Azja położona jest w przeważającej większości na północnej i wschodniej półkuli, ale ze względu na swoje olbrzymie rozmiary, jako największego kontynentu na Ziemi, skrajnymi wyspami sięga wszystkich półkul. Azje oblewają wody 4 oceanów. To największy na świecie kontynent, będący jednocześnie niezwykle ciekawym elementem przestrzeni geograficznej.