Skip to main content

Życie w miastach i na wsi w Polsce

Życie w miastach i na wsi w Polsce

Życie w mieście czy życie na wsi – to problem, na który w Polsce nie ma jednej, prostej odpowiedzi. Zależy ona w dużym stopniu od indywidualnych potrzeb mieszkańca, który odczuwa więzi z jakimś miejscem lub ich nie ma. Jednocześnie w Polskich miastach dochodzi do przemian, które w istotnym stopniu wpływają na ich postrzeganie.

Preferencje wyborcze Polaków

W państwach demokratycznych wybory i referenda należą do najważniejszych wydarzeń i stanowią tzw. „święto demokracji”. W Polsce odbywa się regularnie szereg różnych głosowań i choć frekwencja w nich wzrasta, wciąż pozostaje relatywnie niewielka. Jednocześnie w przestrzeni łatwo można zaobserwować prawidłowości w zachowaniach wyborców.

Polski rynek pracy

Przez wiele lat sytuacja na polskim rynku pracy była trudna, a podstawowym problemem obok niskich wynagrodzeń było bezrobocie. Obecnie jest ono minimalne, a pensje rosną bardzo szybko. Polska charakteryzuje się jednak relatywnie niskim w porównaniu z innymi krajami poziomem aktywności zawodowej i wczesnym wiekiem emerytalnym, co w ostatnim czasie prowadzi nawet do niedoboru rąk do […]

Migracje w Polsce

Polacy od wielu lat należą do najbardziej migrujących po świecie narodów. Szacuje się, że wszystkich osób polskiego pochodzenia na świecie (poza granicami Polski), może być nawet 20 milionów. Jednocześnie według szacunków GUS, obecnie ponad 2 miliony Polaków przebywa na „emigracji czasowej”. Duże ruchy ludności odbywają się także w obrębie polskich granic.

Problemy demograficzne Polski

Polska znajduje się w trudnej i pogarszającej się sytuacji demograficznej. Przybywa osób w wieku poprodukcyjnym, a ze względu na niski wskaźnik dzietności kobiet nie są oni zastępowani przez kolejne pokolenia młodych Polaków. Rokuje to poważnymi problemami społecznymi w przyszłości, mimo olbrzymich nakładów finansowych poniesionych w celu poprawienia sytuacji demograficznej kraju.

Podział administracyjny Polski

Podział administracyjny odgrywa istotna rolę w życiu społecznych i gospodarczym każdego kraju. Obecnie w Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny na województwa, powiaty i gminy, w szczegółach jest on jednak znacznie bardziej skomplikowany i obejmuje także jednostki pomocnicze, takie jak dzielnice czy sołectwa.