Oferta merytoryczna dr Bartłomiej Kulas

Kontakt: kontakt@geografia24.pl

Konsultacja online (cała Polska) / stacjonarnie (Gdańsk) w zakresie przygotowania pracy na Olimpiadę Geograficzną (I etap – praca badawcza). Oferta obejmuje oprócz konsultacji zaoczną kontrolę nad opracowaniem i wsparcie na całym etapie przygotowania pracy.

Konsultacja indywidualna w dowolnej sprawie związanej z geografią szkolną online (cała Polska) / stacjonarnie (Gdańsk).

Kurs przygotowujący do matury rozszerzonej z geografii w systemie: spotkanie dwugodzinne w każdą sobotę w trybie online (Zoom), około 30 spotkań w okresie październik 2022 – maj 2023; w niewielkiej grupie (10 – 12 osób). Kurs polega w całości na rozwiązywaniu zadań maturalnych w trybie: uczeń rozwiązuje zadany arkusz we własnym zakresie, podczas zajęć omawiane są sposoby rozwiązywania zadań i sposób ich punktowania. Przy okazji omawiane są zagadnienia teoretyczne związane z konkretnym zadaniem. Taka formuła gwarantuje radykalne podniesienie wyniku maturalnego, nawet o 20-40% względem poziomu początkowego ucznia. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

– Oferuję kontakt z nauczycielem uczącym ucznia w danej szkole w celu uzyskania określonych efektów współpracy.

Konsultacja naukowa w zakresie przygotowania pracy licencjackiej, magisterskiej lub dyplomowej związanej z geografią lub naukami pokrewnymi.

Konsultacja z zakresu Zarządzania Oświatą – dowolny problem (np. problem szkolny związany z działaniami dyrektora, rodzica lub nauczyciela).

Konsultacja z zakresu Geografii Wyborczej.

*Pod pojęciem godziny konsultacji/kursu rozumiem godzinę dydaktyczną (45 minut).

**Jestem uczciwy i płacę podatki z tytułu uzyskiwanych dochodów.

Kontakt: kontakt@geografia24.pl