Na Ziemi produkuje się coraz więcej i więcej energii, jednocześnie zmieniają się także jej źródła. W przeszłości świat oparty był o drewno, potem nastała era węgla, teraz wchodzimy w epokę źródeł odnawialnych. Coraz większe zapotrzebowanie gospodarki na energię jest wyzwaniem zarówno dla świata, jak i dla Polski.