Dynamiczny rozwój energetyki jądrowej zapoczątkowany w latach 50-tych osiągnął szczyt w latach 80-tych. Dziś wiele państw zadaje sobie pytanie – czy warto rozwijać energię z atomu? Wiele państw znaczną część swojego prądu produkuje z tego źródła, ale część krajów wybrała alternatywę w postaci OZE.