Rolnictwo jest jedną z tych działalności człowieka, która szeroko i wielowymiarowo wpływa na środowisko naturalne. Przejawy działalności rolniczej w oczywisty sposób dotykają gleb, ale nie wszyscy są świadomi, jak istotny wpływ mają one także na wody, a nawet atmosferę i krajobraz.