Gleby na ziemi dzielą się według kilku kryteriów – na te, które powstają w obrębie określonych stref klimatycznych, takie, które występują w wielu strefach oraz te, które są od klimatu całkowicie niezależne.