Ludzie w różnych miejscach świata, wykształcili różne zwyczaje i modele zachowań, które określamy mianem kręgu kulturowego. Zachowania naturalne w jednych miejscach świata, mogą być całkowicie nieakceptowalne lub wręcz obraźliwe – w innych.