Afryka na tle innych kontynentów, jest pogrążona w licznych problemach. Poza opisanym wcześniej problemem głodu, warto wymienić jeszcze niekończące się konflikty zbrojne,  terroryzm, piractwo, wszechobecną biedę, epidemie chorób, nadmierny przyrost naturalny, a w przeszłości poważnym problemem był także apartheid.