Wieś, czyli wszystko to, co nie jest miastem – stanowi pierwszy typ osadnictwa ludzkiego. Mimo postępującego rozwoju społeczno-gospodarczego wciąż około 44% populacji naszej planety mieszka na wsi, a wiele z tych osób trudni się rolnictwem.