Afryka na tle innych kontynentów, zmaga się z niezliczonymi problemami. Poza głodem, warto wymienić jeszcze niekończące się konflikty zbrojne, terroryzm, piractwo, wszechobecną biedę, epidemie chorób, nadmierny przyrost naturalny czy odchodzący już do przeszłości – Apartheid.