Przemiany strukturalne w przemyśle, które wystąpiły na przełomie lat 80-tych i 90-tych stworzyły warunki dla modernizacji polskiego przemysłu. Obecnie coraz większą rolę odgrywa przemysł zaawansowany technologicznie, którego udział w produkcji przemysłowej w Polsce stopniowo wzrasta.