Wszechświat to szerokie pojęcie odnoszące się do wszystkiego co istnieje. Nasza wiedza o Wszechświecie jest niewielka i oparta jedynie na potwierdzonych teoriach i obserwacjach zaledwie jego niewielkiego fragmentu.