Budownictwo jest jedną z najstarszych aktywności zawodowych ludności. Ze względu na masowość skali oraz intensywne wykorzystanie surowców naturalnych, budownictwo zaliczane jest do przemysłu, choć niektóre jego elementy (np. remont) mogą już mieć charakter usługowy.