Ziemia podobnie jak inne ciała niebieskie obraca się wokół własnej osi. Ruch ten, pozornie niewidoczny z Ziemi, rodzi bardzo istotne konsekwencje. Tymczasem na Ziemi wydaje się, że to inne ciała niebieskie krążą wokół naszej planety.