Czytanie mapy jest bardzo przydatną umiejętnością nie tylko dla dobrego geografa, ale dla w zasadzie każdego człowieka. Dzięki dobremu rozumieniu treści przedstawionych na mapie, jesteśmy w stanie skutecznie podróżować i pozyskiwać rozmaite informacje.